Już dziś na zlecenie Gminy Skawina rozpoczyna się badanie ankietowe w ramach „Prac przygotowawczych do realizacji dokumentów strategicznych i operacyjnych z zakresu transportu na potrzeby Gminy Skawina”, które pozwolą na określenie jakimi środkami transportu podróżują mieszkańcy, a także jakie mają oczekiwania w zakresie systemu transportowego na terenie Gminy Skawina. 

W okresie od 30 maja do 1 lipca br. na terenie Gminy Skawina ankieterzy firmy International Management Services będą przeprowadzać wywiady z mieszkańcami Gminy. Wywiady kwestionariuszowe będą realizowane metodą “twarzą w twarz”, a ankieterzy odwiedzą losowo wybrane gospodarstwa domowe i przeprowadzą rozmowę z domownikami w wieku powyżej 6 lat. Badanie potrwa około 10 - 15 minut. Ankieterzy będą pytać mieszkańców o podróże, preferencje podczas wyboru środka transportu, powody tego wyboru, a także o mocne i słabe strony systemu transportowego w Gminie Skawina. Ankiety będą elementem wejściowym do Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Skawina.

Ankieterzy będą wyposażeni w identyfikatory (wzór identyfikatora znajduje się poniżej), dzięki którym możliwa będzie weryfikacja ich tożsamości, a także będą posiadać ze sobą pisma przewodnie, sygnowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Ankietę dotyczącą zachowań transportowych można również wypełnić TUTAJ

Z góry dziękujemy za udzielenie odpowiedzi i przyjęcie ankieterów!


Osoba do kontaktu:

Michał Kędzierski

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Wydział Rozwoju i Strategii
tel. 12 277 01 84
email: strategia@gminaskawina.pl


Źrodło: RS