Za nami dwie kolejne edycje (XV i XVI) Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zorganizowane  w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17 w  okresie od 14 lutego do 25 kwietnia 2022 r. oraz od 16 lutego do 20 kwietnia 2022 r. Zajęcia prowadzono w dwóch grupach obejmujących po 10 trzygodzinnych spotkań. Do udziału w zajęciach zgłosiło się 18 osób, a program ukończyło 13 osób.

Proponowana forma zajęć bazowała głównie na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish m.in. pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” oraz Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek”. Autorkami polskiej wersji są Joanna Sakowska oraz Zofia Śpiewak. i uczy, „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły”.

W czasie praktycznych zajęć warsztatowych uczestnikom warsztatów  o zróżnicowanych profesjach i wykonywanej pracy zawodowej  starano się m. in. odpowiedzieć na pytania:

  • uczucia – czy można wszystkie akceptować?
  • granice i wymagania – dlaczego warto je stawiać?
  • współpraca z dzieckiem – jak do niej zachęcać?
  • samodzielność dziecka – jak ją wspierać?
  • kary – czy warto je stosować?
  • jak chwalić dziecko, by wzmocnić jego poczucie wartości?
  • jak uwalniać dziecko od grania ról i niekorzystnego etykietowania?
  • jak konstruktywnie rozwiązywać problemy i konflikty w rodzinie.

Zajęcia były prowadzone metodami aktywnie angażującymi uczestników w pracę nad poznawaniem i uczeniem się nowych umiejętności. Składały się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą były ćwiczenia i scenki. W czasie zajęć uczestnicy zajmowali się codziennymi sytuacjami dotyczącymi relacji we własnej rodzinie. Przyglądali się sposobom komunikowania, wyrażania uczuć, stawiania zakazów i nakazów oraz egzekwowania ich.

Nowe, poznawane przez uczestników zajęć metody skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów, utrwalone zostały przy pomocy praktycznych ćwiczeń. Cennym elementem uczącym była wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowanie nowych umiejętności w postaci „zadań domowych’.

Podczas zajęć rodzice mieli okazję do zapoznania się z innymi, niż dotychczas stosowane formami zwracania się do dzieci, reagowania na trudne emocjonalnie zachowania dziecka, określenia norm dotyczących zachowań dzieci, egzekwowania wymagań. W efekcie końcowym zwiększyli oni skuteczność swoich oddziaływań wychowawczych, podnosząc tym samym jakość życia w rodzinie.

Na zakończenie zajęć, podczas uzyskiwania informacji zwrotnych, rodzice wysoko ocenili program realizowany w ramach zajęć „Szkoła dla rodziców i wychowawców, uznają za zasadne prowadzenie tego typu zajęć. Wszyscy uczestnicy uważają, iż zajęcia poszerzyły ich wiedzę na temat oddziaływań wychowawczych, a z poznanych sposobów i metod wychowawczych już korzystają  wykorzystując w pracy z własnymi dziećmi, gdzie efekty są już widoczne w zdecydowanie lepszych relacjach.

 

 

Nabór do „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – edycja 17-ta!

Jednocześnie Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, zaprasza rodziców i opiekunów do wzięcia udziału w 17 edycji warsztatach psychoedukacyjnych w ramach Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Miejsce realizacji: Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina

Termin i czas realizacji: od II połowy września 2022 r. - 10 spotkań w środy w godz. 17:00 – 20:00.

Liczba miejsc: ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszenia).

Zapisy przyjmowane są w Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina lub telefonicznie pod nr tel. 12 276 34 10 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Program adresowany jest do mieszkańców gminy Skawina. Koszty realizacji projektu pokrywa Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach Gminnego Programu PiRPAiPN

Źródło: CWR