Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu badania ankietowego związanego z opracowaniem Planów Rozwoju Miejscowości oraz Planów Rozwoju Osiedli w Mieście i Gminie Skawina na lata 2022 - 2030.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi na spotkaniach warsztatowych, które w ostatnich miesiącach odbywały się w poszczególnych jednostkach pomocniczych Gminy, rozpoczynamy badanie ankietowe, którego celem będzie określenie i hierarchizacja najistotniejszych potrzeb dla rozwoju Państwa osiedla i miejscowości.

Ankieta pozwoli także uzyskać informacje dotyczące najistotniejszych problemów, zasobów i potencjałów dla jednostki oraz określenia priorytetowych działań, które należy podjąć dla poprawy jakości życia Państwa jako mieszkańców w perspektywie roku 2030.

Poniżej udostępniamy ankiety w wersji elektronicznej dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Ankieta papierowa dystrybuowana będzie przez Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Sołtysów. Będzie również dostępna w Wydziale Rozwoju i Strategii (Rynek 12, piętro I, pok. nr 4) oraz na dzienniku podawczym (Rynek 14, parter) Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Badanie ankietowe będzie trwało do 12 lipca 2022 r.


ANKIETA ELEKTRONICZNA


Os. nr 1 Przemysłowe      KLIKNIJ TUTAJ

Os. nr 2 Stare Miasto       KLIKNIJ TUTAJ    

Os. nr 3 Kościuszki          KLIKNIJ TUTAJ     

Os. nr 4 Ogrody                KLIKNIJ TUTAJ

Os. nr 5 Korabniki            KLIKNIJ TUTAJ

Os. nr 6 Bukowskie          KLIKNIJ TUTAJ

Os. nr 7 Samborek           KLIKNIJ TUTAJ

Os. nr 8 Rzepnik               KLIKNIJ TUTAJ

Os. nr 9 Radziszowskie   KLIKNIJ TUTAJ

Borek Szlachecki             KLIKNIJ TUTAJ

Facimiech                         KLIKNIJ TUTAJ     

Gołuchowice                    KLIKNIJ TUTAJ

Grabie                               KLIKNIJ TUTAJ

Jurczyce                           KLIKNIJ TUTAJ

Jaśkowice                         KLIKNIJ TUTAJ

Kopanka                            KLIKNIJ TUTAJ

Krzęcin                              KLIKNIJ TUTAJ

Ochodza                            KLIKNIJ TUTAJ

Polanka Hallera                KLIKNIJ TUTAJ

Pozowice                           KLIKNIJ TUTAJ

Radziszów                         KLIKNIJ TUTAJ

Rzozów                              KLIKNIJ TUTAJ

Wielkie Drogi                     KLIKNIJ TUTAJ

Wola Radziszowska          KLIKNIJ TUTAJ

Zelczyna                             KLIKNIJ TUTAJ


Wypełnioną ankietę w wersji papierowej można oddać do Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Sołtysów, a także na dzienniku podawczym (Rynek 14, parter) Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym!


W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Wydział Rozwoju i Strategii
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

T:       + 48 12 277 01 84
E:        strategia@gminaskawina.pl


Źródło: RS