14 czerwca 2022 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł odbyła się debata oksfordzka, w której uczniowie ZPO w Kopance zmierzyli się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach.

Debata oksfordzka nt. „Krótkie wyjazdy turystyczne są lepsze niż długie podróże” była finałowym wydarzeniem projektu profilaktycznego realizowanego
w ramach tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, w działania której uczniowie obu szkół są mocno zaangażowani. Jest to nowatorski projekt, który promując właściwe postawy i rozwijając nowy kierunek działań profilaktycznych w naszej gminie, jednocześnie rozwija potencjał dzieci i młodzieży. Realizując założenia kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł uczniowie mogli doskonalić swoje kompetencje dotyczącej kulturalnej dyskusji, odwagi i umiejętności wypowiadania własnego zdania, szacunku dla rozmówcy, krytycznego myślenia, radzenia sobie z tremą i stresem oraz współpracy w grupie.

Realizacja projektu, w tym debaty oksfordzkiej, możliwa była dzięki współpracy i zaangażowaniu organizatorów: Małgorzaty Kopeć – kierownika Centrum Wspierania Rodziny UMiG w Skawinie i Koordynatora Kampanii ZTU na terenie naszej gminy, Jolanty Kozłowskiej – dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance (pomysłodawcy projektu) oraz Andrzeja Morawy – dyrektora SP im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach. projekt odbywał się przy ścisłej współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców (współorganizatorem Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich).

W szranki debatowania stanęły dwie 4-osobowe drużyny. Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance reprezentowali: Wiktoria Fudalej, Wikoria Kochana, Jakub Skrzypoń i Anna Zajda. Uczniowie przygotowywali się do debaty pod Joanny Pukło. Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaśkowicach reprezentowali: Natalia Lenik, Ofelia Pasierbek, Michał Tworzydło i Malwina Waga. Opiekę merytoryczną i pedagogiczną nad drużyną z Jaśkowic sprawowała Mariola Wrzoszczyk. Nad prawidłowym przebiegiem, formą i strukturą spotkania czuwał marszałek debaty i wiceprezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców – Jakub Kozłowski.

Młodzi debatanci nie tylko podjęli trudne wyzwanie, ale wykazali wysoki poziom przygotowania, zaprezentowali kulturę i kunszt sztuki argumentacji
z jednoczesnym poszanowaniem oponentów, wspaniale podejmowali polemikę reagując adekwatnie do pojawiających się w dyskusji argumentów. Było to niezwykle ciekawe dla wszystkich wydarzenie i przeżycie. Poziom spotkania był tak wysoki i wyrównany, że sędzia podjął decyzję o wyniku remisowym.

Źródło: ZPO w Kopance