Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do zapoznania się z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina, który został udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 6 czerwca do 6 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w godzinach pracy urzędu – z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz 17 czerwca 2022 r.  Źródło:

Projekt studium został opublikowany  w Biuletynie Informacji Publicznej: TUTAJ

Oraz na stronie: https://www.sip.gison.pl/skawina_studium


Źródło: MG