Przedsiębiorco, Pracodawco! Szukasz pracowników? Potrzebujesz dofinansowania do zatrudnienia?

Trwa projekt "Halo dopłacamy" realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020.

Dla kogo?

Osoby bezrobotne z terenu powiatu krakowskiego powyżej 30 roku życia należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • bezrobotne kobiety

Co zyskasz jako Pracodawca? 

 • dobrego pracownika na minimum 9 m-cy
 • comiesięczne wsparcie refundacyjne do 1400 zł przez 6 miesięcy
 • pomoc w doborze odpowiedniego kandydata

Co zyska osoba bezrobotna?

 • stabilne zatrudnienie na okres min. 9 m-cy
 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu nawet do 200 zł miesięcznie

Wszystkich zainteresowanych bliższymi informacjami zapraszamy do Biura Projektu w Krakowie ul. Mazowiecka 21 pok. 902 oraz Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Filii w Skawinie. Bliższe informacje uzyskasz pod numerem telefonu 500-126-072.

Całkowita wartość projektu – 3 539 470,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 3 329 470,00 zł.


Źródło: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego