Urząd Miasta i Gminy w Skawinie wkrótce ogłosi przetarg na dostawę energii elektrycznej. Gmina od lat dba o zmniejszenie zużycia energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, wymiany oświetlenia ulicznego i w budynkach na lampy LED oraz dbanie o termomodernizację budynków. Do końca listopada zakończymy montaż instalacji fotowoltaicznych na kolejnych 22 budynkach użyteczności publicznej - szkołach i domach ludowych.

Śledzimy z uwagą sytuację w kraju i widzimy rosnące rachunki w innych samorządach. Dlatego mimo prowadzonych w naszej Gminie od lat prac na rzecz redukcji zużycia energii elektrycznej, musimy przygotować się na znaczne zwiększenie rachunku za prąd w przestrzeni publicznej. Wspólnie z mieszkańcami chcemy poszukać kolejnych możliwości na obniżenie kosztów.

Pomysłów na oszczędzenie zużycia prądu w przestrzeni publicznej jest sporo. Wiemy, że każde ograniczenie będzie miało negatywny wpływ na komfort życia mieszkańców. W trosce o wspólne dobro, część działań może jednak spotkać się z większym zrozumieniem i akceptacją mieszkańców. Zanim zapadną jakiekolwiek decyzje, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie chce poznać Wasze zdanie na temat różnych sposobów racjonalizowania zużycia energii w gminie.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki posłużą do wypracowania rozwiązań, które pozwolą w jak największym stopniu oszczędzić energię elektryczną przy jak najmniejszym wpływie na komfort życia w naszej Gminie. Zachęcamy również do przedstawiania własnych pomysłów. Ta sprawa dotyczy nas wszystkich!

Ankieta dostępna jest tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCmi8x7S...