10  września odbyła się jubileuszowa gala z okazji  25-lecia powstania Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz 25-lecia nawiązania stosunków partnerskich  Skawiny z Hürth miastem położonym w Północnej  Nadrenii i Westfalii. 


Historia

Pierwsze kontakty zostały nawiązane  jeszcze w latach osiemdziesiątych. W 1987 roku  parafia św. Katarzyny w Hürth  za pośrednictwem ks. kardynała Franciszka Macharskiego skontaktowała się z parafią Miłosierdzia Bożego w Skawinie i już w październiku po raz pierwszy  do naszego miasta przyjechała delegacja z Hürth. Głównym celem kontaktów było zbliżenie i przyjaźń między ludźmi. Kilka lat później 30 czerwca 1996 r. podpisana została oficjalna umowa o partnerstwie,  a  w dniu  1 marca 1997 r. pierwsze Walne Zebranie  Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Stowarzyszenia wybrało władze. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została wybrana pani Elżbieta Baran. Wszystko to działo się w czasach kiedy burmistrzem, Skawiny był Jacek Krupa (1990-1998), a przewodniczącym Rady Miejskiej dr Janusz Solarz.


Uroczysta Gala rozpoczęła się od symbolicznego hymnu "Imagine" autorstwa Johna Lenona odśpiewanego przez uczennice SP nr 4  w Skawinie - nad tą częścią przygotowań pracowała z dziewczynkami śp. dyrektor Anita Karczewska. Wzruszająco i refleksyjnie - właśnie tak czuli się zgromadzeni.

"Wyobraź sobie, że nie ma państw
To nie jest trudne
Nic co można by zabić, bądź za co umierać..."

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: kardynał  Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski, delegacje miast partnerskich z Hürth z burmistrzem Dirkiem Breuer, z Przemyślan z burmistrzem Oleksandrem Zozulya, z Turciańskich Teplic z burmistrzem Igorem Hus, z Thetford z zastępcą burmistrza Stuartem Wright, burmistrzowie Skawiny: Jacek Krupa, Adam Najder, Paweł Kolasa,  wicestarosta Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, księża proboszczowie: Andrzej Lichosyt i Włodzimierza Łukowicza Ewa Masłowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie wraz z Radnymi oraz wielu znamienitych gości, którzy swoją pracą działali na rzecz wzmacniania kontaktów pomiędzy Skawiną i Hürth. 


W słowach skierowanych do zebranych niemal wszyscy przemawiający podkreślali wagę solidarności i wzajemnej pomocy. - W latach 90-tych Skawina otrzymała ogromne wsparcie z Niemiec od naszego miasta partnerskiego dziś razem z Hürth stajemy do pomocy Peremyshlanom na Ukrainie. - mówił burmistrz Norbert Rzepisko. - Dziękuję, że rozumiecie tę potrzebę! - podkreślał.

O początkach współpracy w czasie, gdy granice były zamknięte, opowiadał kardynał Kazimierz Nycz oraz Jacek Krupa, piastujący wówczas stanowisko burmistrza. W 1996 roku Jacek Krupa wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej dr Januszem Solarzem podpisali w Hürth umowę partnerską. Nieocenionym Przyjacielem i wielkim orędownikiem tej współpracy był i jest nadal wspominany wielokrotnie Willy Zylajew, niestety nieobecny tego dnia w Skawinie. W  czasie uroczystości zaprezentowany został film, przygotowany przez Stowarzyszenie, podsumowujący historię współpracy z Hürth. 

Spotkanie było okazją do podziękowania za współpracę i szerzenie idei partnerskich. Burmistrz Norbert Rzepisko wręczył pamiątkowe patery przedstawicielom miast partnerskich. Prezes  Sergiusz Romański natomiast statuetki upamiętniające 25-lecie powstania SSPM, które otrzymali: kardynał Kazimierz Nycz, ks.Włodzimierz Łukowicz, burmistrzowie: Norbert Rzepisko, Jacek Krupa, Paweł Kolasa, Adam Najder, Dirk Breuer  oraz Willi Zylajew, Rüdiger Winkler, Volker Kanth, Krystyna Droździewicz, Krystyna Kutek, Małgorzata  Kopeć, Elżbieta Gutierrez i Joanna Chodor.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu tancerzy sekcji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz recital zespołu wokalnego TANTO również działającego przy Centrum.


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina. 

Źródło: SSPM