W ostatnich  dniach, już po raz kolejny, Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa gościła w swojej siedzibie grupę studyjną która przyjechała z Estonii. Tym razem była to Raplamaa Partnerluskogu MTÜ. Spotkanie było okazją do zaprezentowania obszaru działania LGD, jego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zrealizowanych projektów, a także promocji marki Skarby Blisko Krakowa. Wizyta estońskiego odpowiednika LGD stanowiła także podstawę do wymiany wzajemnych doświadczeń dotyczących funkcjonowania lokalnych grup działania w Polsce i Estonii. W trakcie spotkania goście mieli okazję obejrzeć prezentację przybliżającą działalność stowarzyszenia, a także na żywo zobaczyć efekty zrealizowanych projektów, tj. odwiedzić przedsiębiorców, którzy rozwinęli swoją działalność za pomocą środków z LGD oraz zwiedzić obiekty wpisane na listę Skarbów Blisko Krakowa.

To już drugie spotkanie LGD Blisko Krakowa z lokalną grupą działania z Estonii – w lipcu w ramach wizyty studyjnej w Radziszowie gościła estońska Lokalna Grupa Działania Lõuna JÄrvamaa Kogukonna Saavutused również realizująca program LEADER.


Źródło: LGD "Blisko Krakowa"