Informujemy, że Gmina Skawina przystąpiła do „AKCJI JODOWEJ NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO”. W związku z informacjami dot. działań zbrojnych w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej  służby krajowe we współpracy z samorządami rozpoczęły prewencyjny, wyprzedzający proces dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia EWENTUALNEGO zagrożenia radiacyjnego.

W gminie Skawina jest wyznaczonych 18 punktów, które w razie konieczności będą dystrybuować tabletki z jodkiem potasu. Niemniej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Małopolskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy Skawina.

Jednocześnie informujemy, że tego typu niebezpieczeństwo obecnie nie występuje. Sytuację monitoruje nieustannie Państwowa Agencja Atomistyki. W gotowości pozostają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona dla każdego obywatela. Rząd przestrzega jednocześnie przed profilaktycznym przyjmowaniem jodku potasu.

Wytypowane punkty dystrybucji w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego:

 • Szkoła podstawowa nr 1 w Skawinie, ul. Korabnicka 19,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie, Żwirki i Wigury 17,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Skawinie, ul. A. Mickiewicza 11A,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skawinie, ul. St. Wyspiańskiego 5,
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie, ul. W. Witosa 4,
 • Liceum Ogólnokształcące w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17,
 • Centrum Wspierania Rodziny, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Popiełuszki 17,
 • Szkoła Podstawowa w Radziszowie, ul. Szkolna 7
 • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, ul. Szkolna 10, 
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Krzęcinie, ul. św. Floriana 75 
 • Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, ul. Krakowska 41
 • Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach, ul. Szkolna 3, 
 • Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 
 • Szkoła Podstawowa w Pozowicach, Pozowice 170, 
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie, Rzozów 90, 
 • Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim, ul. Szkolna 20, 
 • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance, ul. Skawińska 59,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny Przedszkole Samorządowe w Polance Hallera, Polanka Hallera 37.

Dawkowanie:
- Osoby od 12 do 60 roku życia: 100 mg jodu (2 tabletki)
- Dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu (1 tabletka)
- Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu (½ tabletki)
- Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg jodu (¼ tabletki);
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek): 100 mg jodu (2 tabletki).
(Rekomendacja Ministra Zdrowia z 2 marca 2022 roku w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego).

Źródło: BZK