Informator akcji zima na zbliżający się sezon opracowany przez wydział Gospodarki Komunalnej można pobrać w załączniku poniżej. W nim znajdują się informacje na temat odpowiedzialności oraz zakres zimowego utrzymania dróg, ciągów pieszo-rowerowych i chodników wraz z wykazem oraz standardami utrzymania.

Na poniższej mapie, po włączeniu warstwy "DROGI" (po lewej stronie), można sprawdzić  poszczególnych zarządców dróg na terenie naszej gminy:Wszelkie numery do poszczególnych zarządców dróg znajdują się w Informatorze do pobrania poniżej. 


ŹródłoGK