Urząd Miasta i Gminy w Skawinie przystąpił do rządowego programu dystrybucji węgla. Węgiel zgodnie z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 roku będą mogły kupić od samorządu osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r.

Wniosek (w załączniku) o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych można składać w następujący sposób:

  • pisemnie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 14 w godzinach pracy urzędu
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski będą podlegały weryfikacji.

Z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Skawina dystrybucją węgla będzie zajmował się prywatny skład węglowy (nie Miejski Zakład Usługowy). Odbiór półtorej tony węgla może być dla części mieszkańców problemem, dlatego w celu ułatwienia dystrybucji skład dostarczy węgiel bezpośrednio przed dom, chyba że życzeniem odbiorcy będzie odbiór osobisty.