To będzie wspaniały prezent na 50-lecie istnienia! Podpisano umowę na rozbudowę Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej. Szkoła zyska dwie nowe szatnie i dodatkowo zostanie rozbudowana świetlica. Powierzchnia budynku zwiększy się o prawie 150 m/2.

Potrzebę rozbudowy świetlicy oraz stworzenie nowych szatni rodzice z Woli Radziszowskiej sygnalizowali od lat. To marzenie spełni się już za nieco ponad pół roku, ponieważ inwestycja zakończy się do połowy czerwca. W 2023 roku planowane są obchody 50-lecia istnienia szkoły, więc jeżeli nie pojawią się nieplanowane opóźnienia, to ZPO w Woli Radziszowskiej będzie świętowało swój piękny jubileusz już z rozbudowaną, nową świetlicą.

Nowa część budynku zlokalizowana będzie pomiędzy istniejącą jadalnią, łącznikiem oraz częścią mieszczącą salę gimnastyczną.