23 listopada 2022 r., na Nowym Cmentarzu Żydowskim w Krakowie, znajdującym się przy ul. Miodowej 55, odbyła się uroczystość poświęcona upamiętnieniu zamordowanych w 1942 r. przez niemieckiego okupanta Żydów z Wesołej koło Słomnik, Skawina oraz Tymbarku koło Limanowej.

Na uroczystości gościli min. Konsul generalny Niemiec dr Michael Groß, przedstawiciel Konsul Generalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Krakowie Pan Iven Weinstein, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Pan Wiaczesław Wojnarowski, Burmistrz Skawiny Pan Witold Grabiec, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr Maciej Korkuć oraz Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach Pan Włodzimierz Katz

Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Pani Helena Jakubowicz podczas swojego wystąpienia powiedziała min.

„To smutna uroczystość, ale jestem dumna z tego, że jako Przewodnicząca Gminy stoję tu dzisiaj przed tą zbiorową mogiłą, po ponad 60 latach od ekshumacji, którą zorganizował mój dziadek Maciej Jakubowicz – ówczesny Przewodniczący Kongregacjo Wyznania Mojżeszowego. Myślę, że on tam z góry patrzy dzisiaj na nas i widzi, że jesteśmy tutaj razem, aby uczcić pamięć naszych pomordowanych barci a jego wysiłek i zaangażowanie w przeprowadzeniu ekshumacji, zresztą nie tej jednej nie poszedł w zapomnienie”

Następnie głos zabrali Michał Zajda, przedstawiając krótki rys historyczny oraz Rabin Boaz Gadka, który odmówił modlitwę.

Skawina pamięta
80 lat temu dokonano wywózki mieszkańców Skawiny i okolic – Polaków pochodzenia żydowskiego do obozu zagłady w Bełżcu. Zostali tam przewiezieni pociągiem z trzydziestoma wagonami przeznaczonymi do przewozu bydła z małymi okratowanymi oknami i podłogą zasłaną słomą.

Zanim to nastąpiło, na skawińskim rynku przeprowadzono segregację ludności. Tych, którzy byli zbyt starzy lub schorowani, SS wywiozło do lasu, rozstrzelało i pochowało w masowych mogiłach. Pozostali przy życiu Polacy pochodzenia żydowskiego zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego w Bełżcu. Żaden nie przeżył.


Źródło: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie / BB