Centrum Usług Społecznych w Skawinie rozpoczyna nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, który będzie trwał od 12 stycznia do 31 stycznia 2023 r. z możliwością przedłużenia.

Węgiel zgodnie z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 roku będą mogły kupić od samorządu osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Cena tony węgla wynosić będzie nie więcej niż 2 tysiące złotych brutto.

Wniosek (w załączniku) o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych można składać w następujący sposób:

  • pisemnie w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 w godzinach pracy CUS (na dzienniku podawczym)
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski będą podlegały weryfikacji.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych sprzedaż węgla podzielona jest na dwie transze:

  • I transza do 31 grudnia 2022 r.
  • II transza od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

W obu transzach można zakupić łącznie do 3 ton opału na 1 gospodarstwo domowe.