AKTUALIZACJA

Nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, został przedłużony i będzie trwał do 15 lutego 2023 r.

Węgiel zgodnie z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 roku będą mogły kupić od samorządu osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Cena tony węgla wynosi 1700 złotych brutto za tonę.

Wniosek (w załączniku) o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych można składać w następujący sposób:

  • pisemnie w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 w godzinach pracy CUS (na dzienniku podawczym)
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski będą podlegały weryfikacji.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych sprzedaż węgla podzielona jest na dwie transze:

  • I transza do 31 grudnia 2022 r.
  • II transza od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

W obu transzach można zakupić łącznie do 3 ton opału na 1 gospodarstwo domowe.