Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach programu dotacji na dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła na terenie Gminy Skawina.Nabór wniosków trwa od 10.01.2023 r. do odwołania. Wnioski dostępne są w Wydziale Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Rynek 12, wejście od ul. Krzywej) oraz w załączniku.

Wnioski składać można na  Dzienniku Podawczym,  ul. Rynek 14 (parter) oraz za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP

Beneficjentami programu zostać mogą właściciele lub współwłaściciele nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Skawina. Dofinansowanie skierowane jest do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie nieruchomości, której dotyczy dotacja. 

Koszty kwalifikowane inwestycji stanowią: zakup i montaż pompy ciepła, zakup i montaż niezbędnej armatury do zainstalowania i funkcjonowania pompy ciepła.

Kwota dotacji jest równa wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych zgodnie z Regulaminem, w kwocie:

  • 8 000 zł w przypadku montażu pompy ciepła do c.o. lub c.o. i c.w.u. oraz eksploatacji dotychczasowego źródła ciepła,
  • 20 000 zł w przypadku montażu pompy ciepła do c.o. lub c.o. i c.w.u. oraz likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła (pompa ciepła będzie stanowiła jedyne źródło ciepła do systemu c.o.).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Miejskiej NR XLIX/694/22z dnia 26 października 2022 roku, która określa zasady udzielania dotacji. 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Efektywności Energetycznej  Wydziału Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie (tel. 12 277 01 67).