19 lutego 2023 roku mieszkańcy sołectw Gminy Skawina zdecydują o tym, kto zostanie sołtysem oraz członkiem rady sołeckiej. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 8:00 - 20:00, ich lokalizacje znajdują się w tabeli:


Granice obwodu głosowania

Siedziba Sołeckiej Komisji Wyborczej

Borek Szlachecki

Borek Szlachecki, ul. Szkolna 20 – zespół placówek oświatowych

Facimiech

Facimiech 221 – świetlica OSP

Gołuchowice

Gołuchowice 90 – świetlica wiejska

Grabie

Grabie 11 – świetlica wiejska

Jaśkowice

Jaśkowice, ul. Kościelna 6 – dom ludowy

Jurczyce

Jurczyce 26 – świetlica wiejska

Kopanka

Kopanka, ul. Strażacka 4 – świetlica OSP

Krzęcin

Krzęcin, ul. św. Floriana 75 – świetlica wiejska

Ochodza

Ochodza 96 – świetlica wiejska

Polanka Hallera

Polanka Hallera 4 – centrum aktywności kulturalnej

Pozowice

Pozowice 171 – dom ludowy

Radziszów

Radziszów, ul. Szkolna 7 – szkoła podstawowa

Rzozów

Rzozów 48 – klub sportowy

Wielkie Drogi

Wielkie Drogi, ul. Szkolna 3 – szkoła podstawowa

Wola Radziszowska

Wola Radziszowska, ul. Jana Pawła II 12 - dom ludowy

Zelczyna

Zelczyna, ul. Krakowska 119 – świetlica wiejska


Informacje o wymaganiach, jakie muszą spełnić kandydaci na sołtysa lub członka rady sołeckiej oraz dokumentacja dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ.