13 marca rozpocznie się rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych położonych na terenie gminy Skawina na rok szkolny 2023/2024.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dyrektorzy placówek, a wzory dokumentów dostępne będą w poszczególnych szkołach.

Poniżej terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

 • Zgłoszenia uczniów do szkół podstawowych zgodnie z określonym obwodem szkoły – od 13.03.2023 r. do 24.03.2023 r.
 • Klasy integracyjne będą tworzone tylko i wyłącznie w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich, ul. Wincentego Witosa 4.
 • Weryfikacja składanych dokumentów i oświadczeń – od 27.03. 2023 r. do 28.03.2023 r.
 • Publikacja list uczniów z obwodu danej szkoły podstawowej, którzy zgłosili się do klas I – 29.03. 2023 r., godz. 12:00.
 • Rekrutacja na wolne miejsca do klasy I dla uczniów spoza obwodu danej szkoły – od 29.03. do 05.04.2023 r., godz. 15:00.
 • Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i weryfikacja składanych dokumentów i oświadczeń (weryfikacja wniosków o przyjęcie spoza obwodu) –
  od 12.04 2023 r. do 13.04.2023 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów spoza obwodu danej szkoły do klas I zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 14.04. 2023 r., godz. 12:00.
 • Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”
  (tylko uczniowie spoza obwodu) – od 14.04.2023 r. do 18.04.2023 r., godz. 15:00.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów do klas I spoza obwodu danej szkoły przyjętych i nieprzyjętych – 19.04.2023 r., godz. 12:00.
 • Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
 • W tym terminie należy składać także wnioski o przyjęcie do klasy I uczniów, których rodzeństwo uczy się już w danej szkole.
 • Podpisane przez oboje rodziców zgłoszenie i inne dokumenty (dostępne w wersji elektronicznej na stronach www szkół) należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które otrzymają zgodę organu prowadzącego i które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Rekrutacja na wolne miejsca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.


Źródło: CUW