Gmina Skawina wraz z firmą VIA VISTULA Spółka z o.o. z Krakowa rozpoczyna prace dotyczące przygotowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina” SUMP (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) 2030 r. z perspektywą do 2040 r., który nakreśla główne kierunki rozwoju w zakresie systemu transportowego i mobilności, przy szerokim udziale lokalnej społeczności.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP stanowi podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, na realizację zadań z zakresu transportu. Dokument stanowi długoterminową wizję uwzględniającą zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu.

Już teraz rusza proces partycypacyjny. Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych interesariuszy do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, które odbędą się:

  • 13.02.2023 r. godz. 18:00 w Sali Obrad Ratusza – Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, Skawina;
  • 15.02.2023 r. godz. 18:00 w Świetlicy wiejskiej w Zelczynie, ul. Krakowska 119, Zelczyna;
  • 16.02.2023 r. godz. 18:00 w Centrum Aktywności Kulturalnej w Woli Radziszowskiej (Dom ludowy), ul. Św. Jana Pawła II 12, Wola Radziszowska

Celem spotkań jest przedstawienie idei tworzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina” wraz z otwartą dyskusją na temat problemów transportowych z jakimi zmagają się mieszkańcy. Jest to okazja do zabrania głosu i opowiedzenia o największych problemach z jakimi zmagają się na co dzień, podczas dojazdów do pracy lub szkoły. Wstępne zebranie informacji pozwoli na właściwe ukierunkowanie działań przy tworzeniu Planu i na zaproponowanie nowych rozwiązań transportowych na terenie Gminy Skawina.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Wydział Rozwoju i Strategii

T: 12 277 01 78

E: strategia@gminaskawina.pl


Źródło: RS