Wśród organizacji z terenu Gminy Skawina jest wiele takich na które podczas rozliczania PIT-28, 36, 37 i 38 można przekazać swoje 1,5%. Są to zarówno organizacje pozarządowe które posiadają status organizacji pożytku publicznego, jak i organizacje które korzystają z pomocy i życzliwości innych, zaprzyjaźnionych NGO. Podczas rozliczania tegorocznej deklaracji PIT warto okazać im wdzięczność i pomyśleć o przekazaniu 1,5% organizacji ze swojej okolicy. Żeby ułatwić wybór organizacji którą można wesprzeć w taki sposób przygotowaliśmy Bazę organizacji – 1,5 % dla Skawiny!

Jak przekazać 1,5% podatku?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1,5% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1,5% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1,5% podatku na OPP.

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1,5%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji trafią:

  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
  • wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
  • przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1,5% podatku.

Aby przekazać 1,5% możecie też skorzystać ze strony Pitax.pl gdzie od razu macie wskazane organizacje z terenu Gminy Skawina które możecie wesprzeć w ten sposób.

Przekaż                    1,5% w gminie Skawina
Rozliczenie" class="redactor-linkify-object">https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/">Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl jest dostępne dzięki realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

Źródło: PSW