Od 18 marca br. w naszej gminie zacznie obowiązywać nowa taryfa opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Różnica w rachunkach będzie niewiele wyższa, z uwagi na aktualnie panującą sytuację, decyzja o zmianie jest konieczna.


Opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków w Gminie Skawina są najniższymi opłatami mediów w zestawieniu z rachunkami za gaz czy prąd. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzenie ścieków generowała niskie opłaty, pomimo kryzysowych sytuacji (COVID-19, Wojna na Ukrainie), które w znaczącym stopniu przyczyniły się do
„grubości naszego portfela”. Konsekwencją sytuacji ogólnoświatowych był wzrost ceny elektrycznej, materiałów czy usług, co również w dalszej perspektywie mogło ukształtować zmiany, z którymi musimy się dzisiaj zmierzyć.

Nowe stawki spowodują wzrost opłat zaledwie od kilku do kilkunastu złotych rocznie, do których doszłoby w rozpoczętym, bieżącym roku. Organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydał decyzję zatwierdzającą nową taryfędla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego zaopatrzenia ścieków na terenie naszej gminy. Działając zatem zgodnie z powszechnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, przedstawiamy nowe stawki:
  • cena za1 m3 wody od dnia 18.03.2023 r. wzrośnie w stosunku do ceny obowiązującej o 0,41 zł brutto, co w przeliczeniu na średnie, miesięczne zużycie (3m3) na jednego mieszkańca wyniesie 1,23 zł brutto
  • cena za1 m3 ścieków od dnia 18.03.2023 r.  wzrośnie w stosunku do ceny obowiązującej o 0,53 zł brutto, co w przeliczeniu na średnie, miesięczne zużycie (3m3) na jednego mieszkańca wyniesie 1,59 zł brutto
  • cena za 1 m3 wody i ścieków od dnia 18.03.2023 r. wzrośnie w stosunku do ceny obowiązującej o 0,94 zł brutto, co w przeliczeniu na średnie, miesięczne zużycie (3m3) na jednego mieszkańca wyniesie 2,82 zł bruttoŹródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o w Skawinie