Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają do udziału w szkoleniu na temat: „Nowe zasady pozyskiwania dopłat dla rolników w 2023 roku - ekoschematy”

  • Szkolenie poprowadzą pracownicy MODR oraz ARiMR.
  • Termin szkolenia: 23.03.2023r. (czwartek), godz. 12:00
  • Miejsce szkolenia: Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie, ul. Szkolna 4, Radziszów

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


Źródło: OŚ