Nowoczesna z rozwiązaniami jakich w naszym mieście jeszcze nikt nie widział. Prawdziwa wizytówka Skawiny. Ulica Krakowska w formie alei miejskiej z nasadzeniami zieleni oraz towarzyszącą małą architekturą. Chcemy, by przestała być drogą tranzytową a zaczęła służyć mieszkańcom którzy tam mieszkają i pracują. Zapraszamy do zapoznania się z projektem 29 maja oraz 5 czerwca w godz.: 15:00-18:00 sala obrad, ratusza. W tych terminach pracownicy urzędu oraz projektanci odpowiedzą na Państwa pytania, wyjaśnią wytłumaczą - zapraszamy. Warto się umówić - tu otrzymacie informacje z pierwszej ręki. 


Trochę historii

Wraz z zakończeniem budowy obwodnicy Skawiny ruch tranzytowy przebiegający przez centrum naszego miasta przekierowany został z drogi krajowej nr 44 na obwodnicę. Dzięki temu zmienił się charakter oraz natężenie ruchu na ulicach: Krakowskiej, Pokoju, Rynek, Mickiewicza oraz Piłsudskiego. 

- Ruch tranzytowy powinien odbywać się obrzeżami miasta. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Teraz czas na poprawę jakości życia mieszkańców przy dawnej DK 44 w pierwszej kolejności ul. Krakowskiej - mówi burmistrz Norbert Rzepisko. 

Udało nam się doprowadzić do przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad drogi krajowej nr 44. Dziś gmina jest jej zarządcą. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi obowiązkami za którymi idą środki finansowe, bo drogę trzeba odśnieżać, sprzątać, uzupełniać ubytki itd. Jednak w naszej wizji rozwoju miasta było to działanie niezbędne. Teraz czas na zmianę charakteru tej drogi i  dostosowanie jej do nowej funkcji.

- Od 2015 roku prowadzimy aktywne działania w zakresie planowania mobilności. W 2016 r. przyjęliśmy pierwszy Plan Mobilności dla Gminy Skawina i opracowaliśmy dodatkowe dokumenty wdrożeniowe. Od tego czasu sukcesywnie realizujemy zawarte tam zapisy rozwijając zrównoważoną mobilność m.in.: rozbudowujemy sieć ciągów pieszo-rowerowych, wprowadziliśmy  standardy nawierzchni pieszo-rowerowych, testujemy innowacyjne rozwiązania transportu zbiorowego - mówi Tomasz Ożóg zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skawina odpowiedzialny za rozwój.


Ogromnym wysiłkiem, nie tylko finansowym, częściowo we współpracy z PKP  udało nam się zrealizować następujące elementy poprawiające komunikację północnej części Skawiny z centrum:
 • powstało połączenia pieszo-rowerowe Rzepnika z miastem wraz z tak bardzo potrzebnym tunelem łączącym w ul. Kolejową z ul. Torową;
 • połączyliśmy ciągiem pieszo-rowerowym brakujący odcinek od ronda przy Kauflandzie do ul. Kolejową; 
 • powstał  przystanek kolejowy Skawina - Jagielnia, nie tylko ułatwiający dotarcie do Krakowa ale też umożliwiający przejście przez tory;
 • i największa inwestycja kolejowa tunel przy skawińskim dworcu wraz z windami na perony, pozostawiając kładkę nad torami już tylko w naszych wspomnieniach. 


Czas na zmianę oblicza ulicy Krakowskiej

W 2020 r. przystąpiliśmy do pilotażu tworzenia Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) organizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. A w roku ubiegłym podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie odcinka ul. Krakowskiej od wiaduktu przy stacji BP do ronda przy obwodnicy. Tego odcinka dotyczy projekt, który przedkładamy Państwu do wglądu. Zawarte w nim rozwiązania poprawią sytuację pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg ale przede wszystkim mieszkańców ul. Krakowskiej. Połączymy centrum ze strefą gospodarczą. Powstanie spójną sieć dróg, dająca alternatywę poruszania się po mieście. Będziemy krok bliżej połączenia naszej infrastruktury rowerowej z tą należąca do Miasta Kraków  a kiedy się to stanie będziemy mogli mówić o ciągłości. 


Najważniejsze założenia

Opracowana koncepcja została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej. Praca nad tym projektem zakładała duże zaangażowanie społeczne. Odbyło się pięć spotkań warsztatowych na których obecni byli: mieszkańcy ul. Krakowskiej, radni, urzędnicy, przedstawiciele Zarządów Osiedli oraz pozostali, aktywni mieszkańcy naszej gminy. Tak wypracowaliśmy wytyczne dotyczące zmian na ul. Krakowskiej - mówimy o odcinku byłej DK 44 od ronda do wiaduktu przy stacji BP. 

W jaki sposób zamierzamy poprawić bezpieczeństwo na ulicy Krakowskiej? 

 1. Dzielący jezdnię pas zieleni / błękitno-zielona infrastruktura czyli taka, która wykorzystuje  potencjał roślin do retencjonowania wody, co znacząco przyczyni się do zwiększenia odporności terenów w okresie suszy - to ważne bo zmiany klimatyczne postępują szybko! Rozwiązania te  całkowicie zmienią charakter tej drogi
 2. Buspasy, to jeden z wniosków warsztatowych, który ma usprawnić komunikację publiczną. Warto pamiętać, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami po buspasach mogą poruszać się także z minimum trzema osobami „na pokładzie”. Autobusy zaczną kursować zgodnie z rozkładem, nie będzie  dotkliwych opóźnień jak obecnie. 
 3. Pojawią się nowe ronda, dlaczego? Ponieważ: ronda zwiększają przepustowość skrzyżowań, podnoszą bezpieczeństwo jazdy, wymuszają ograniczenie prędkości, eliminują potencjalne kolizje. 
 4. Nakaz jazdy w prawo czyli inaczej zakaz lewoskrętu ma za zadanie usprawnić i przyspieszyć ruch oraz zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo. 
 5. Ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach. Będziemy zabiegać o dodatkowe finansowanie tego elementu, w przypadku chodników byłoby to raczej  niemożliwe. CPRY w znaczący sposób wpłyną na bezpieczeństwo ruchu dla pieszych, rowerzystów, użytkowników hulajnóg. Pojawi się alternatywa dla aut by w wygodny i bezpieczny sposób dotrzeć do centrum Skawiny.


Skawina jest miastem bardzo dynamicznie rozwijającym się. W okolicy ulicy Krakowskiej powstały nowe bloki wiemy, że jest to doskonałe miejsce do zamieszkania. W niedalekiej przyszłości zobaczymy tu liczne osiedla, bliskość Krakowa czyni te tereny bardzo atrakcyjnymi. 

- Naszym obowiązkiem jest patrzeć daleko w przyszłość i planować rozwój miasta tak, by zapewnić bezpieczeństwo i wygodę,  nowe inwestycje deweloperskie, nie mogą odbywać się kosztem mieszkańców - mówił Tomasz Ożóg. Chcemy, by ulica Krakowska była przede wszystkim dla mieszkańców, a nie kierowców przejeżdżających tranzytem przez Skawinę. -  dodaje.


Wyłożony projekt dotyczy odcinka byłej DK 44 tj. ul. Krakowska i jest fragmentem większej całości, którą chcielibyśmy zrealizować do 2040 roku. 
Cała była droga krajowa 44 od ronda na początku obwodnicy po rondo na ul. Piłsudskiego dzieli się w koncepcji na odcinki o zróżnicowanym charakterze.Zapraszamy do zapoznania się z projektem pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Krakowskiej w Skawinie”. Aby usprawnić Państwu możliwość zapoznania się i skrócić czas oczekiwania, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia dogodnej godziny - tel.: 12 277 00 10. Projekt będzie wyłożony w skawińskim ratuszu, w sali obrad:

 • 29 maja /poniedziałek/  w godz.: 15:00 - 18:00
 • 5 czerwca /poniedziałek/  w godz.: 15:00 - 18:00

Uwagi do projektu można składać do dnia 9.06.2023 r. / piątek - urząd jest czynny w godz.: 7:30 - 14:30/ w formie papierowej na dziennik podawczy lub w formie elektronicznej na adres urzad@gminaskawina.pl z podaniem:

 • imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
 • adresu zamieszkania albo siedziby, 
 • oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.


Poniżej w załączeniu znajdują się projekty.


Źródło: RS/IN