Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprasza do składania kandydatur w ramach ogłoszonych naborów do Nagród Województwa Małopolskiego.


Małopolska Nagroda Twórczości i Nagroda „Pamięć i Tożsamość” zostały zainicjowane w 2021 roku. Pierwsza z nagród jest przyznawana za znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Małopolski w 2023 roku. Pula nagrody wynosi 80 000 zł.
Nagroda „Pamięć i Tożsamość” jest przyznawana za propagowanie historii Polski, postaw patriotycznych oraz podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego Małopolski. Pula nagrody to 60 000 zł.


Do 26 września br. można zgłaszać kandydatury do nagród Województwa Małopolskiego, związanych z działalnością artystyczną i pamięcią historyczną.


Zgłoszenia przyjmowane są:

  • za pośrednictwem poczty:

             Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
             ul. Racławicka 56
             30-017 Kraków

            Dziennik Podawczy
            Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
            ul. Racławicka 56,
            30-017 Kraków


Źródło: UM