Od 1 września 2023 został uruchomiony „EKSPRES PRACA - Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych”, który jest ośrodkiem zintegrowanej pomocy ukierunkowanej na wspieranie aktywności zawodowej osób młodych mieszkańców powiatu krakowskiego i miasta Krakowa, w tym „przyjezdnych” młodych uczących się w szkołach wyższych, akademiach i uniwersytetach. Dodatkowo działania punktu wspierają aktywność zawodową młodych osób oraz wzmacniają metropolitalny rynek pracy.

Ekspres Praca nastawiony jest na dotarcie z informacją oraz szerokim wachlarzem usług do młodych osób niezarejestrowanych w PUP.

Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych- Ekspres Praca został usytuowany w centrum KRAKOWA jako stolicy regionu, Małopolskie Dworce Autobusowe - Dworzec Głównyw Krakowie co stanowi dodatkowy walor, dotarcia z ofertą do szerokiej grupy odbiorców.

Projekt pilotażowy realizowany jest przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego we współpracy z Grodzkim Urzędem Pracy oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Dodatkowo w realizację projektu pilotażowego zaangażowane są Gminy Powiatu Krakowskiego na podstawie podpisanych porozumień o współpracy.

Usługi Ekspres Pracy: Aktywne pośrednictwo pracy (upowszechnianie informacji o działaniach PUP, dostęp do ofert pracy, Bank CV) Poradnictwo zawodowe (indywidualne, grupowe, coaching i mentoring), programy Warsztatów: „Adaptacji informatycznej”, „Coaching rozwoju zawodowego”, „Moja firma drogą do sukcesu” i inne opisane szczegółowo w Cz. I pkt 3 w zakresie oferowanych usług.

Klub informacyjny ma na celu świadczenie zintegrowanej oferty pomocy różnych instytucji i ekspertów w trakcie stałych dyżurów: psychologa i terapeuty, ekspertów pomocy społecznej, edukacji, prawa i ekonomii, a także z Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Straży Granicznej.

Pracownicy Ekspres Pracy: Doradca zawodowy - Doradca ds. osób młodych oraz Doradca ds. zatrudnienia. Ekspres Praca posiada miejsce publicznego dostępu do Internetu (dostęp do ofert pracy, możliwość dokonania elektronicznej rejestracji w PUP i inne).

Dodatkowo w Ekspres Pracy doraźnie będą prowadzone spotkania ekspertów, konsultantów, specjalistów ds. aktywizacji zawodowej, edukacji i kształcenia.

Na uczestników projektu zarejestrowanych w urzędach pracy czekają ponadto finansowe formy wsparcia w postaci staży u pracodawców, szkoleń zawodowych czy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo dla uczestników projektu mamy talony na subsydiowane formy: Start w zatrudnieniestypendium adaptacyjne czyli finansowanie kosztów zatrudnienia przez 1,5 miesiąca; talon aktywizacyjny – dofinansowanie do biletów komunikacji zbiorowej, opłat parkingowych, kosztów paliwa czy wypożyczenia pojazdu; talon na metamorfozę – dofinansowanie do stworzenia odpowiedniego wizerunku na rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą; talon motywacyjny – pakiet ochrony zdrowia.DWORZEC GŁÓWNY W KRAKOWIE

ul. Bosacka 18
Budynek Małopolskich Dworców Autobusowych s. a.
lokal nr -1K-011, poziom -1 Pasażu
(tunel Magda od strony ulicy Bosackiej)


Godziny otwarcia Punktu Aktywizacji i Treningu EKSPRES PRACA

Poniedziałek 8:00 – 17:00

Wtorek - Czwartek 7:30 – 15:30

Piątek 7:30 – 14:30

Niedziela handlowa 9:00 – 13:00

Trzeci tydzień miesiąca od 8:00 do 18:00

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu osobistego oraz telefonicznego pod numerami: 727-779-679 oraz 509-656-790

Źródło: UPPK / PSW