Wypełniając przepisy art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1173 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skawina podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu rozpoczęcia oraz miejsca zbiorowego polowania – dodatkowe przez Koło Łowieckie „JARZĄBEK” w Kalwarii Zebrzydowskiej w sezonie łowieckim 2023/2024.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz polnych. Mogą wystąpić na nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami, wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań.


Obwieszczenie oraz harmonogram polowań w załączeniu.  


Źródło: OŚ