Rozpoczęliśmy przygotowanie do sezonu zimowego. Poniżej publikujemy Informator akcji „Zima 2023/2024”, w którym dostępny jest wykaz dróg gminnych pozostających w zarządzie naszej gminy, wraz ze standardem zimowego utrzymania. Zachęcamy do zapoznania się. W informatorze dostępne są dane kontaktowe zarządców dróg. Oprócz dróg Gmina Skawina utrzymuje też część chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przystanków oraz parkingi. 


Przypominamy również o obowiązku spoczywającym na właścicielach posesji utrzymania chodników w należytym stanie czystości, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Warto zwrócić uwagę czy przylegający do naszej posesji chodnik nie stał się śliską pułapką dla uczestników ruchu. Nie tylko śnieg i lód ale też mokre liście stwarzają zagrożenie. Uczulamy i prosimy o prawidłowe pozbywanie się odpadów zielonych, w tym liści. Zebranych liści nie wolno spalać. Odpady zielone muszą być gromadzone w sposób selektywny i trafiać do pojemników na odpady BIO lub do przydomowego kompostownika. 


Wszelkie numery do poszczególnych zarządców dróg znajdują się w Informatorze zamieszonym w załączniku.


Źródło: GK