W dniu 27 listopada 2023 r. o godzinie 17.30 w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego w Ratuszu, Rynek 1 w Skawinie (I p.)  w ramach posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skawinie odbędzie się debata budżetowa nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2024 oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej. W debacie wezmą udział Radni Rady Miejskiej w Skawinie, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli.


 

Źródło: BRM