Spotkanie burmistrza Norberta Rzepisko w jednostce OSP w Woli Radziszowskiej miało związek z projektem realizowanym przez OSP pn. „Wykonanie prac remontowo – budowlanych wraz z zakupem materiałów budowlanych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Radziszowskiej”.


- Niezmiernie się cieszę, że od kilku dobrych lat jesteśmy świadkami wsparcia finansowego i rzeczowego naszych ochotniczych straży pożarnych. Nie trzeba przekonywać, że na strażaków zawsze można liczyć, bo to jak ciężką i odpowiedzialną służbę wykonują, przekonaliśmy się wielokrotnie - powiedział Norbert Rzepisko.

Wola Radziszowska złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie działań inwestycyjnych w swojej jednostce uzyskując kwotę 22 000 złotych.


- Budżet Gminy Skawina zawsze przewiduje środki finansowe na modernizację, niezbędne remonty czy zakup wyspecjalizowanego sprzętu, ale również na działaniamiękkie. Cieszymy się, że nasze OSP pozyskują również zewnętrzne środki finansowe – dodaje.



Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach działania pn. Małopolskie OSP - 2023.


Źródło: BZK