Ruszyła kolejna edycja kampanii "16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć" Od 25 listopada do 10 grudnia Skawina jednoczy się, aby podjąć skoordynowane działania na rzecz eliminowania przemocy i wsparcia osób dotkniętych tym problemem. W ramach kampanii, przedstawiciele Centrum Usług Społecznych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Komisariatu Policji i Stowarzyszenia "Siemacha" pełnić będą dyżury dla wszystkich, którzy doświadczają przemocy, są nią zagrożeni lub są jej świadkami.


Od poniedziałku do piątku
W soboty i niedziele
  • Godziny: 16:30-19:30
  • Telefonicznie  500 378 955


CUS serdecznie zaprasza wszystkich na bezpłatne warsztaty psychoedukacyjno-rozwojowe, które odbędą się w najbliższych tygodniach: 
  • 28 listopada, godz. 18.00 – 19.30 „Przemoc w domu jak jej przeciwdziałać”
  • 30 listopada, godz. 18.00 – 19.30 „Asertywność - czyli jak wyznaczać i stawiać granice”
  • 04 grudnia, godz. 18.00 – 19.30 „Przemoc w szkole jak ją rozpoznać”
  • 06 grudnia, godz. 18.00 – 19.30 „Jestem pewna! Znam swoją wartość”
  • 08 grudnia, godz. 18.00 – 19.30 „W poszukiwaniu szczęścia - gdzie je znaleźć”

Miejsce: Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Rynek 24.


Źródło: CUS