Przypominamy o trwającym do 18 grudnia 2023 r. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych.

Projekt zmiany planu udostępniony jest do wglądu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, I piętro, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu oraz w załącznikach poniżej.

Uwagi do tego projektu można składać do dnia 2 stycznia 2024 r. – formularz składania uwag zamieszczono w załączeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się dnia 11 grudnia 2023 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Rynek 1, Sala Obrad, I piętro, początek o godz. 17.00.


Źródło: GP