Przypominamy: od tego roku mamy nowego wykonawcę obsługującego nasze S-ki. Dzięki tej współpracy zmieniły się busy, pojazdy są nowsze i w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z wózkami. Busy zostały oznaczone miejskimi grafikami. Na wszystkich liniach obowiązuje nowy cennik: 1 zł strefa A  i 3 zł strefa A+B. Tak, wprowadziliśmy strefy: A - to miasto, a strefa B - sołectwa. Oznacza to, że linia A+B swoją trasą obejmuje miasto i gminę. Jednocześnie każdy podróżny posiadający Bilet Metropolitalny lub Małopolski Bilet Zintegrowany jeździ S-kami w ramach tych biletów! 


Linie
S1  SKAWINA – Popiełuszki – Rynek – Energetyków – KOPANKA – OCHODZA – FACMIECH – WIELKIE DROGI – POZOWICE
S2  SKAWINA PODGÓRKI – Tyniecka – Wojska Polskiego – Żwirowa – Energetyków – Rynek – Korabnicka – SKAWINA KORABNIKI
S3  SKAWINA KORABNIKI – Wyspiańskiego – Kopernika – Popiełuszki – Jana Pawła II – Rynek – Skawina SCK – Kolejowa – Przemysłowa – KOPANKA OFIAR KATYNIA
S4  SKAWNA OS. WILLOWE – Radziszowska – Popiełuszki (Ajka) – Rynek – Skawina SCK – Kolejowa – Przemysłowa – KOPANKA OFIAR KATYNIA
S5*  JURCZYCE – RADZISZÓW – Radziszowska – Popiełuszki (Ajka) – Rynek – SKAWINA SCK  *od 1 kwietnia 2024 roku


Biorąc pod uwagę obserwacje i analizę celów podróży oraz zachowania komunikacyjne naszych mieszkańców, w tym przede wszystkim częste przejazdy na krótkich odcinkach w granicach miasta, zdecydowaliśmy się na uproszczenie systemu i wprowadzenie stref A miasto i A+B miasto + sołectwa - mówi burmistrz Norbert Rzepisko.

STREFA A 1 zł

STREFA A+B  3 zł i 1,5 zł ulgowy


W obrębie strefy B wprowadzamy bilety ulgowe. Kto jeździ za darmo, a kto może skorzystać z ulgi? 

Uprawnienia do przejazdów na podstawie biletów ulgowych oraz przejazdów bezpłatnych – określone w załączniku nr 2 do  Uchwały nr XI/139/19 Rady Miejskiej  w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku, dostępnej na stronie Gminy w zakładce Komunikacja autobusowa.


W nowym cenniku jest także dostępny bilet miesięczny uprawniający do przejazdów wszystkimi liniami gminnych przewozów pasażerskich na obszarze całej Gminy Skawina w cenie 70 zł (ulgowy 35 zł).

grafika z busem S4

BEZPŁATNE m.in.:
  • Dzieci do 7 roku życia
  • Uczniowie szkół podstawowych z Gminy Skawina, od 1 września do 30 czerwca z ważną legitymacją 
  • Dzieci / młodzież z kartą dużej rodziny uczący się do ukończenia 24 roku życia
  • Osoby powyżej 70 roku życia
  • Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidztwa wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe
 
ULGOWE m.in.:
  • Dzieci i młodzież od 7 lat do ukończenia 16 roku życia 
  • Młodzież ucząca się od 16 do 24 roku życia
  • Emeryci do ukończenia 70 lat 
 
Podstawą do przejazdów bezpłatnych, ulgowych oraz na podstawie Biletu Metropolitalnego lub Małopolskiego Biletu Zintegrowanego jest każdorazowe okazanie Kierowcy dokumentu poświadczającego uprawnienie.


Źródło: RS