Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2024-2030. 


Konsultacje trwają od 7 maja do 11 czerwca 2024. 

Formy konsultacji:

  1. Uwagi i opinie na temat GPR można składać w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza zgłaszania uwag:
  • składając go na Dzienniku Podawczym UMiG w Skawinie, Rynek 14, 
  • przesyłając pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie 
  • przesyłając skanu formularza na adres e-mail: rewitalizacja@gminaskawina.pl

2. Można również wypełnić ankietę internetową dostępną pod adresem https://www.webankieta.pl/ankieta/1191429/konsultacje-gpr-skawina-2024-2030.html

3. Lub wziąć udział w spotkaniach otwartych, które odbędą się w poniedziałek 3 czerwca w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, o godzinie 9:00 oraz o 17:00.


Pytania prosimy kierować pod adres mailowy rewitalizacja@gminaskawina.pl lub telefonicznie pod numerem 12 277 01 90

Projekt dokumentu, formularze zgłaszania uwag znajdują się poniższych załącznikach.  Zarządzenie Nr 107.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej


Źródło: RS