26 marca podpisialiśmy umowę na budowę parkingu Park&Ride w Zelczynie. Nowa droga wraz z kanalizacją, miejsca postojowe, oświetlenie, wiata dla rowerów, ławki dla podróżujących, nowe drzewa. Prace ruszają w drugiej połowie kwietnia i jeszcze w tym roku mieszkańcy Zelczyny i sąsiednich sołectw, będą mogli skorzystać z pociągu jako alternatywy dla samochodu.

- Rewolucja komunikacyjna, dzieje się na naszych oczach. Pojawienie się Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii 94 i 97 daje realną alternatywę komunikacyjną dla mieszkańców naszej gminy. Coraz więcej osób wybiera pociąg jako środek transportu. Ten P&R będzie sprzyjał tym wszystkim, którzy będą dojeżdżać do stacji przesiadkowej, by skorzystać z SKA. Tak realizujemy założenia zawarte w planie mobilności dla Miasta i Gminy Skawina. – mówi burmistrz Norbert Rzepisko.  

Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Poziom dofinansowania wynosi 80%. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wykonanie  odcinka drogi gminnej klasy D wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, ciągami pieszymi oraz parkingiem dla rowerów. Przyjęty układ parkingu pozwala na ewentualną rozbudowę (wydłużenie) go w przyszłości. Wzdłuż drogi wykonany zostanie ciąg pieszy zapewniający połączenie projektowanego parkingu z przystankami komunikacji autobusowej. Ponadto zamontowana zostanie  wiata ze stojakami rowerowymi typowymi dwustronnymi na 28 rowerów. W ramach inwestycji zostaną zamontowane ławki i kosze na śmieci oraz zostaną nasadzone drzewa. Zaprojektowano 20 miejsc postojowych w tym jedno stanowisko K&R oraz dwa stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji wybudowane zostanie również dojście piesze na działce 588 zapewniające połączenie parkingu z peronem przystanku kolejowego Zelczyna.

- Inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców Zelczyny ale też Krzęcina, Ochodzy oraz innych miejscowości położonych w zachodniej części Gminy Skawina. Mam nadzieję, że parking będzie dobrze służył nam wszystkim a mieszkańcy jeszcze chętniej będą wybierali kolej, rezygnując z podróży niebezpieczną Drogą Krajową nr 44. – mówi sołtys Zelczyny Janusz Śmiech.Dla tych, którzy rozpoczynają swoją podróż w Skawinie przypominamy, od 19 stycznia w kawiarni Live-Book Cafe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie działa punkt sprzedaży biletów (godziny pracy kawiarni: poniedziałek - piątek od 7:00 do 20:00, sobota - niedziela od 14:00 do 20:00). 


Mapa połączeń kolejowych Szybkiej Kolei AglomeracyjnejŹródło: PSW / Koleje Małopolskie