Już w maju rusza kolejna edycja badania społecznego w ramach monitorowania Strategii Metropolia Krakowska 2030. Badania wśród mieszkańców prowadzone są od 2022 r. co dwa lata przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. W tej edycji potrwają do końca czerwca. 


Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

Poznanie opinii, priorytetowych potrzeb i postaw mieszkańców pomoże jeszcze lepiej zaplanować wspólne działania gmin Metropolii Krakowskiej. Wsłuchanie się w głos uczestników badania pozwoli przeanalizować dane także pod kątem długoterminowych zadań ujętych w strategii rozwoju ponadlokalnego. Dzięki zebranym informacjom Metropolia Krakowska będzie mogła skuteczniej działać i planować aktywności na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców (np. bilet metropolitalny czy wspólny planer oferty czasu wolnego). 

Jak będzie przebiegać badanie? 

  • badanie jest w pełni anonimowe i zostanie przeprowadzone na losowej próbie pełnoletnich mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej;
  • zaproszenia do udziału w badaniach zostaną wysłane do wyłonionych losowo respondentów – ankieter przeprowadzi badanie po wyrażaniu zgody;
  • bezpośrednie spotkania prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00, a w soboty w godz. 9.00 - 18.00;
  • badanie będzie trwało ok. 30 minut.

Firma wykonująca badania to: Grupa BST Sp. z o.o. Każdy z ankieterów będzie posiadał identyfikator, a jego tożsamość będzie można potwierdzić telefonicznie u koordynatora badania po stronie Wykonawcy (Wojciech Szymala, tel.: 32 722 84 54). Wątpliwości i pytania można kierować również do koordynatorów badania po stronie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (Martyna Kierska, tel. 575 187 122 lub Patrycja Batko, tel. 574 971 346).


Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu społecznym w trosce o nasze wspólne sprawy!


Źródło: Metropolia Krakowska