Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie działając na podstawie ustawy z dnia 19-10-1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2329 ze zm.) - dalej UoGNRSP, ustawy z dnia 14-04-2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 507 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30-04-2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. z 2021 r. poz. 2092) ustawy z dnia 10-05-2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 23-04-1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1360 ze zm.) i zarządzeń Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położone na terenie woj. małopolskiego, powiatu krakowskiego, gminy Skawina. 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.


Źródło: KOWR