W dobie globalnego ocieplenia klimatu oraz wyczerpywania się zasobów surowców energetycznych coraz pilniejsze i celowe staje się sięganie po odnawialne źródła energii (OZE). Ważnym jest, aby wiedza o możliwościach wykorzystywania energii odnawialnej była powszechna wśród dorosłych, młodzieży, a nawet dzieci. Sposobami zdobywania i upowszechniania tej wiedzy mogą być m.in. udziały w projektach, akcjach edukacyjnych oraz korzystanie z programów rządowych i samorządowych. Uczniowie ZSTE w Skawinie, oprócz zdobywania wiedzy przedmiotowej w ramach zajęć edukacyjnych, biorą udział w projektach, co pozwala im nie tylko poszerzać wiedzę o OZE, ale też kształcić dodatkowe umiejętności.


W tym roku szkolnym Drużyna GeoEnergii złożona z pięciu uczniów klas 3 i 4 technikum uczestniczy w projekcie „Postaw na Słońce”. Jest to projekt edukacyjny promujący odnawialne źródła energii. Ma on charakter konkursu, a jego celem jest popularyzacja wiedzy o mikroinstalacjach OZE, które pozwalają wytwarzać energię na własny użytek. W projekcie szczególny nacisk położony jest na instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym można przetworzyć energię słoneczną na elektryczną.

W etapie I projektu uczestnicy poznali różne źródła energii, dowiedzieli się, jak działa fotowoltaika i skąd bierze się energia elektryczna w mieście, w którym znajduje się szkoła, czyli w Skawinie. Zdobytą w I etapie wiedzę uczestnicy stosują w praktyce, realizując zadania etapu II. Obliczają zapotrzebowanie energetyczne trzech domów i swojej szkoły. Przeprowadzają również akcję, promującą odnawialne źródła energii. Wszystkie te zadania uczniowie realizują samodzielnie pod opieką naukową nauczyciela.

Drużyna GeoEnergii w składzie:

  • Alan Pacułt – kl.3ERP
  • Paweł Płonka – kl.4LP
  • Kamil Sadek – kl.3ERP
  • Nikodem Talar – kl.4LP
  • Benedykt Wąsowicz – kl.4BMP

Opiekun naukowy drużyny:

  • Anna Lang – nauczyciel geografii

Po I etapie konkursu drużyna ZSTE w Skawinie zajmuje 8 miejsce w Polsce na 52 drużyny uczestniczące w projekcie. 

W załączniku przedstawiamy plakaty przygotowane przez drużynę GeoEnergii.


Kliknij w obrazek, by zobaczyć film: Uczniowie technikum w projekcie „Postaw na słońce”

Link do filmu - Uczniowie technikum w projekcie „Postaw na słońce”Źródło: OP/drużyna GeoEnergii