W czwartek 10 maja 2024 roku, w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się X Edycja Gminnego Konkursu Czytelniczego pod hasłem „Twórczość Marii Kownackiej”, którego głównym celem było promowanie czytelnictwa.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów z 10 szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, w Skawinie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie, Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, Katolickiej Szkoły Podstawowej w Skawinie, Szkoły Podstawowej w Rzozowie, Szkoły Podstawowej w Zelczynie, Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach, Szkoły Podstawowej w Borku Szlacheckim. Konkurs uświetnili swoją obecnością: Krystyna Droździewicz - dyrektor Zespołu Specjalistycznych Placówek Wspierania Edukacji oraz Dyrektorzy szkół i Nauczyciele.

Uczniowie wykonując różnorodne zadania wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności: odpowiadali na pytania, układali puzzle, po usłyszanym fragmencie tekstu odgadywali, o kim mowa, układali rozsypanki, odczytywali fragmenty z wybranych książek. Prace oceniali jurorzy, wybrani w drodze losowania: Karolina Czajka ze Szkoły Podstawowej nr 6, Małgorzata Jeleń ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Małgorzata Lelek z Szkoły Podstawowej nr 4.

Po zmaganiach konkursowych przybyli goście przeżyli wiele wrażeń oglądając występ teatralny pt. „Plastusiowy Pamiętnik”, który zaprezentowali uczniowie klas trzecich pod kierunkiem swoich nauczycielek Jolanty Tarnowskiej i Małgorzaty Pałki.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. 

Zwycięzcami X Edycji Gminnego Konkursu Czytelniczego zostali:

  • Milena Żmuda i Zuzanna Kubas ( SP Borek Szlachecki) I miejsce
  • Kalina Lelek i Franciszek Dudek ( SP Rzozów) II miejsce
  • Bernadeta Ryncarz i Anna Wagner(SP 6 ) III miejsce.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie oraz organizatorzy konkursu gratulują wszystkim uczestnikom i dziękują nauczycielom za przygotowanie uczniów. Zapraszają także do udziału w XI edycji Gminnego Konkursu Czytelniczego. 


Źródło, tekst artykułu i zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie