Świetna informacja na początek wakacji dotarła do nas z Metropolii Krakowskiej. Uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych z terenu Miasta Krakowa oraz gmin Metropolii Krakowskiej (czyli Gminy Skawina, która jest członkiem stowarzyszenia od 2014 roku) już od tych wakacji mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (linie miejskie oraz aglomeracyjne). Podobne przywileje obowiązują na naszych liniach S. Dotychczas uczniowie ci mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów wyłącznie w okresie roku szkolnego. W dniu 19 czerwca 2024 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę nr V/84/24, na mocy której uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla ww. uczniów rozszerzono również na okres wakacyjny. Uczniowie ci w celu skorzystania z przysługujących im uprawnień muszą posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną. W poprzednich latach, w wakacje, od 1 lipca do 31 sierpnia – bezpłatne przejazdy liniami dziennymi i nocnymi komunikacji miejskiej były możliwe tylko w roku szkolnym, od 1 września do 30 czerwca. Uczniowie musieli mieć zakupiony ważny bilet ulgowy oraz legitymację szkolną, poświadczającą uprawnienie do posiadania ulgi. 


- Bardzo się cieszę, to ważny moment. Wspólnymi siłami gmin Metropolii dajemy naszym dzieciom okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu. Kraków oraz cały obszar Metropolii Krakowskiej ma wiele do zaoferowania. Warto wykorzystać tę okazję na zebranie nowych doświadczeń i poszerzenie wiedzy - mówi burmistrz Norbert Rzepisko. 

Walne zebranie członków SMK - przy stole siedzi grupa osób, członków stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej


Wymagane jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej - WAŻNE!

Teraz uczniowie szkół podstawowych będą mogli bezpłatnie jeździć transportem zbiorowym, natomiast nadal obowiązkowo muszą mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.


- To ważny krok, wpisujący się w przyjęty 28 grudnia 2023 r. przez Radę Miejską w Skawinie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina do 2030 roku. Gminne linie S, darmowe przejazdy dla uczniów cały rok, większa częstotliwość Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, nowe przystanki, parkingi park & ride, pętle autobusowe są realizacją założeń poprzedniego i nowego dokumenty nazywanego w skrócie SUMP - podsumowuje z-ca burmistrza Tomasz Ożóg. 

Zachęta do korzystania z transportu zbiorowego

Podjęte obecnie decyzje stanowią kolejną zachętę dla dzieci do wykorzystywania publicznego transportu zbiorowego w codziennych podróżach, nie tylko w celu dotarcia do miejsc edukacji, ale też w okresie wakacyjnym. Zainicjowane przez Miasto Kraków i wprowadzone przy akceptacji gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska rozszerzenie uprawnień do bezpłatnych przejazdów jest kolejnym przykładem dobrej współpracy prowadzącej do realizacji istotnych z punktu widzenia mieszkańców rozwiązań. 


Bezpłatne przejazdy również dla młodszych dzieci

Przypominamy, że z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską mogą też korzystać młodsze dzieci - od urodzenia do 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia. Po tym czasie, już jako uczniowie szkoły podstawowej, muszą mieć przy sobie legitymację szkolną.


Źródło: SMK / RS