W imieniu Lokalnej Grupy Działania "Blisko Krakowa" zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne/szkolenie. Spotkanie dedykowane jest beneficjentom, którzy chcą skorzystać z pomocy w rozliczeniu projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny z biurem stowarzyszenia (a.rejnowicz@bliskokrakowa.pl).
Spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2024 r. w Dworze Dzieduszyckich, Radziszów, ul. Szkolna 4, w godzinach 14:00–15:00


Źródło: LGD "Blisko Krakowa"