Gmina Skawina będąca organem prowadzącym przedszkola, ogłasza nabór na stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie.

Aplikować można na stanowisko nauczyciela wychowawcy w grupie integracyjnej

Wymagane kwalifikacje to: mgr pedagogiki przedszkolnej/ i /lub wczesnoszkolnej, licencjat z wychowania przedszkolnego z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej/ i lub wczesnoszkolnej.

oraz na stanowisko nauczyciela współorganizującego proces kształcenia.

Wymagane kwalifikacje to ukończone studia z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki. studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki lub edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Dokumenty aplikacyjne w tym CV i potwierdzenie posiadanych kwalifikacji, należy składać do:


Źródło: CUW