Informujemy, że w miesiącu czerwcu prowadzone będą roboty budowlane związane z remontem ul. Lipowej w Jaśkowicach na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu.


Z dniem 11.06.2024 r. zostaje wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu tj. nastąpi czasowe naprzemienne zamknięcie ul. Lipowej lub ul. Pod Górą.
Zamknięcia na ww. odcinkach będą miały miejsce w godzinach od 8:00 do 16:00.

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie trwania prac oraz o niezastawianie stanowisk postojowych, dróg, chodników i pozostałych miejsc, w których są prowadzone roboty.

Termin zamknięcia może ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe, prosimy o śledzenie komunikatów na stronie: https://www.gminaskawina.pl/utrudnienia


Za utrudnienia przepraszamy!


Źródło: IN