W związku z docierającymi do Ekodoradców informacjami o firmach prywatnych, które proponują mieszkańcom Gminy Skawina pełnienie funkcji pełnomocników przy ubieganiu się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” informujemy, że firmy te nie działają z ramienia Gminy Skawina. Są to podmioty prywatne których nie łączy żadna umowa ani zobowiązanie z Gminą Skawina.


- Jak wynika z relacji mieszkańców przedstawiciele firm odwiedzają mieszkańców w domach, zbierając przy tym informacje na temat członków gospodarstwa domowego oraz ich dochodów. Informacje te są niezbędne do uzyskania zaświadczenia o dochodach do programu. Gmina Skawina nie rekomenduje udostępniania tego typu informacji osobom postronnym, gdyż niesie to ryzyko udostępnienia danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane w sposób nielojalny. Aby nie paść ofiarą oszustwa, przestrzegamy przed udostępnianiem swoich danych. - mówi Sabina Paciorek kierownik Referatu Efektywności Energetycznej.

Dla mieszkańców Gminy Skawina, zaświadczenia o dochodach do programu Czyste Powietrze wydaje Centrum Usług Społecznych w Skawinie - dawniej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  z siedzibą pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 13, Skawina. Zalecamy osobiste składanie przez mieszkańców naszej gminy wniosków o wydanie zaświadczenia do Centrum Usług Społecznych. Gmina Skawina nie zna intencji przedstawicieli firm, którzy odwiedzają mieszkańców.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z dofinansowaniem z programu Czyste Powietrze zachęcamy do kontaktu z gminnym punktem informacyjno-konsultacyjnym programu Czyste Powietrze - siedziba Wydziału Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (ul. Rynek 12, Skawina - wejście od ul. Krzywej). Gminni Ekodoradcy świadczą bezpłatną pomoc dla mieszkańców.


Żródło: OP