zaplanuj przyszłość

Prezentujemy Państwu raport zestawiający przegląd najważniejszych problemów i wyzwań dla Gminy Skawina opracowany w ramach procesu tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030. Dokument stanowi ważny punkt wyjścia do dalszych działań planistycznych, a informacje w nim zebrane pomogą sformułować kluczowe kierunki rozwoju Gminy Skawina.

Przedstawiamy Państwu dokument raportu pn. "Przegląd najważniejszych problemów i wyzwań dla Gminy Skawina opracowany w oparciu o analizę obowiązujących dokumentów strategicznych i polityk oraz głos mieszkańców ze spotkań konsultacyjnych i ankiety".

Opracowanie zostało przygotowane w ostatnim kwartale 2019 r. i prezentuje dane i zjawiska aktualne na ten czas. Materiał ten oparł się o analizę dokumentów strategicznych i polityk gminnych aktualnych na rok 2019, danych dostępnych w rejestrach publicznych i urzędowych oraz literaturę przedmiotu. Kluczowym źródłem wiedzy był dialog z mieszkańcami, w ramach organizowanych spotkań konsultacyjnych oraz ankiety badania opinii. Korzystano również z informacji uzyskanych dzięki spotkaniom branżowym i wywiadom z przedstawicielami jednostek gminnych, powiatowych i organizacji pozarządowych oraz środowiskiem przedsiębiorców.

Raport zawiera wnioski z analiz i dialogu z mieszkańcami, w sześciu ważnych wymiarach funkcjonowania gminy: ludzie, życie, zarządzanie, mobilność, środowisko i lokalna ekonomia. Ostatnią część stanowi zakończenie, prezentujące m.in. priorytety rozwojowe wskazane przez mieszkańców, którzy wypełnili ankietę.

Dokument raportu diagnozy do pobrania pod artykułem.

Zachęcamy do lektury!

Kontakt:

Wydział Rozwoju i Strategii
T: + 48 12 277 01 84
E: strategia@gminaskawina.pl