Małopolscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczek ze środków unijnych skierowanych do małych i średnich firm działających na rynku krócej niż 2 lata. Pożyczki te charakteryzuje niskie oprocentowanie, jasne zasady finansowania oraz brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki.


Poszukujesz pomocy finansowej?

Chcesz rozwinąć swoją firmę, brakuje Ci środków?

Myślisz o wprowadzeniu nowych produktów i usług?

Masz pomysł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej?

Skorzystaj z oferty pożyczki dla start-upów i pożyczki płynnościowej!


Dlaczego warto?

 • Niskie oprocentowanie
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • Jasne zasady finansowania
 • Łatwa dostępność na rynku dzięki Instytucjom Finansującym działającym w każdym regionie
 • Merytoryczne wsparcie Instytucji Finansujących na każdym etapie składnia wniosków pożyczkowych


Pożyczka płynnościowa dla start-upów: finansowanie inwestycji przedsiębiorców we wczesnej fazie rozwoju (tj. działających na rynku nie dłużej niż 2 lata), dla których barierą w dostępie jest krótka historia kredytowa lub jej brak, niewystarczające zabezpieczenia czy brak możliwości finansowania ze środków zewnętrznych wydatków obrotowych.

Warunki:

 • oprocentowanie od 0,15%
 • finansowanie od 10 tys. do 1 mln zł 
 • okres spłaty do 7 lat (84 m-ce)
 • karencja w spłacie do 6 m-cy


Pożyczka płynnościowa: przeznaczona jest dla przedsiębiorców dotkniętych bezpośrednio wybuchem pandemii covid-19.Wsparcie skierowane jest do MŚP działających krócej niż 2 lata, którzy nie byli w trudnej sytuacji na dzień 31.12.2019 r. Ma na celu zaspokojenie bieżących potrzeb przedsiębiorców, a w szczególności:

 • utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, pokrycie bieżących opłat i wydatków (m.in ZUS, koszty wynajmu, wynagrodzenia pracowników i inne koszty bieżące, zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa, a także finansowanie kapitału obrotowego)
 • sfinansowanie niezbędnych dla istnienia firmy inwestycji umożliwiających dostosowywanie się przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych (m.in. rozwinięcie udogodnień teleinformatycznych, sieci dystrybucji zdalnej, w tym kurierskiej).

Warunki:  

 • oprocentowanie od 0,00%
 • finansowanie od  500 tys. zł
 • okres spłaty do 6 lat (72 m-ce )
 • karencja w spłacie do 6 m-cy


Pożyczki płynnościowe są udzielane przez instytucje współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju (Sucha Beskidzka), Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Kraków), Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A. (Kraków), Lubelska Fundacja Rozwoju (Kraków), Fundusz Wschodni Sp.z o.o. (Kraków), Fundacja Rozwoju Regionalnego Rabka (Rabka).


Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ.


Źródło: BGK