W ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Gminie Skawina doświetlono cztery przejścia dla pieszych w pobliżu skawińskiego Rynku. Pierwsze przejście znajduje się obok ratusza w kierunku ul. Batorego, drugie pomiędzy komisariatem Policji i apteką, trzecie na ul. Pokoju, natomiast czwarte znajduje się pomiędzy kościołem, a ul. Wspólną. Wszystkie cztery przejścia dla pieszych zostały wybrane nieprzypadkowo. Znajdują się one w newralgicznych, często uczęszczanych miejscach. Dzięki nowym oświetleniom poprawiła się widoczność i bezpieczeństwo, co przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Zadania jakie wykonano oraz wartość inwestycji:

1) Nazwa zadania: Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+800 do 2+820 (w tym przejście dla pieszych w km 2+810 ) w miejscowości Skawina, Gmina Skawina
Dofinansowanie: 13251,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 16564,66 zł

2) Nazwa zadania: Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+910 do km 2+930 (w tym przejście dla pieszych w km 2+920) w miejscowości Skawina, Gmina Skawina
Dofinansowanie: 10558,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 13389,47 zł

3) Nazwa zadania: Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+990 do 3+010 (w tym przejście dla pieszych w km 3+000 ) w miejscowości Skawina, Gmina Skawina
Dofinansowanie: 12765,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 15957,38zł

4) Nazwa zadania: Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+070 do 3+090 (w tym przejście dla pieszych w km 3+080) w miejscowości Skawina, Gmina Skawina
Dofinansowanie: 16725,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 20907,07 zł


Zadania zostały dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg