W załączeniu publikujemy Lokalną Mapę Hałasu komunikacyjnego dla miasta Skawina na terenie województwa małopolskiego wykonaną na podstawie pomiarów poziomu hałasu w latach 2018-2019 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz wyniki pomiarów hałasu drogowego i kolejowego wykonanych w latach 2018-2019 na potrzeby sporządzenia lokalnej mapy hałasu dla miasta Skawina


Lokalna Mapa Hałasu jest również dostępna TUTAJ