3 lutego w Ministerstwie Infrastruktury Burmistrz Norbert Rzepisko razem z Wicestarostą Arkadiuszem Wrzoszczykiem spotkali się z Ministrem Andrzejem Adamczykiem. Tematem rozmowy były przyszłe inwestycje w Gminie Skawina.

W trakcie spotkania poruszono kwestie budowy chodników przy dk44. Ta inwestycja powinna ostatecznie rozwiązać problem bezpieczeństwa pieszych na tej jednej z najczęściej uczęszczanych dróg w Gminie.

Poruszono również kwestię kolejnych inwestycji związanych z koleją. Dzisiaj SKA działa w częściowej formie, ale gdy zostaną uruchomione połączenia w kierunku Oświęcimia oraz Krakowa Głównego, wtedy należy spodziewać się znacznego wzrostu zainteresowania koleją. Żeby pociąg spełniał swoją rolę, potrzebny jest nie tylko tabor, ale także cała infrastruktura - parkingi, chodniki i nowoczesne perony.

Rozmawiano także o szczegółach budowy mostu łączącego Kopankę z Jeziorzanami wraz z całą związaną z nim infrastrukturą drogową. Most zastąpi prom i połączy Gminę Skawina z Liszkami, co znacznie skróci podróż w obie strony. Odciąży obwodnicę Skawiny i zmniejszy korki. Znacznie łatwiej będzie też można dojechać na północ Krakowa lub na lotnisko w Balicach.