Gmina Skawina wraz z firmą VIA VISTULA Spółka z o.o. z Krakowa rozpoczyna kolejny etap prac dotyczące przygotowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina” w perspektywie do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.), który określi główne kierunki rozwoju w zakresie systemu transportowego i mobilności, przy szerokim udziale lokalnej społeczności.

Ruszamy z kolejnym etapem procesu partycypacyjnego. Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych interesariuszy do udziału w cyklu spotkań warsztatowych, które odbędą się:

 • 17.04.2023 r. godz. 18:00 w Sali Obrad Ratusza – Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, Skawina;
 • 18.04.2023 r. godz. 18:00 w Centrum Aktywności Kulturalnej w Borku Szlacheckim, ul. Rekreacyjna 32, Borek Szlachecki;
 • 19.04.2023 r. godz. 18:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina II - Korabniki, ul. Stanisława Wyspiańskiego 7, Skawina;
 • 20.04.2023 r. godz. 18:00 w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, ul. Szkolna 4, Radziszów;
 • 24.04.2023 r. godz. 18:00 w Salce katechetycznej w Wielkich Drogach, ul. Szkolna 3, Wielkie Drogi;

W trakcie warsztatów przedstawione zostanie podejście SUMP z głównymi informacjami na temat procesu, podjętych kroków, elementów, korzyści oraz wyniki dotychczasowych prac. W kolejnej części uczestnicy będą pracować w ramach metody World Cafe (podział na grupy) z użyciem m.in. map na, których będą zaznaczane najważniejsze propozycje i rekomendacje, w podziale na uzgodnione obszary tematyczne:

 • ruch pieszy, ruch rowerowy (w tym hulajnogi elektryczne, Urządzenia Transportu Osobistego, Urządzenia Wspierające Ruch), 
 • transport zbiorowy 
 • ruch samochodowy
 • przestrzeń miejska (publiczna) 
 • planowanie przestrzenne 
 • Mobility as a Service (jedna usługa, która łączy ofertę wielu przewoźników, systemów oraz technologii płatności)

Kolejny etap prac polegać będzie na weryfikacji zaproponowanych działań, uwzględniający obszary tematyczne z punktu widzenia różnych grup użytkowników. 

Organizowane spotkania równocześnie będą okazją do zabrania głosu i opowiedzenia o największych problemach z jakimi mieszkańcy zmagają podczas codziennych podróży. Zebrane informacje pozwolą na zebraniu materiału do tworzonego dokumentu i na zaproponowanie adekwatnych rozwiązań transportowych na terenie Gminy Skawina w perspektywie do 2040 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Wydział Rozwoju i Strategii

T: 12 277 01 78

E: mobilna@gminaskawina.pl


Źródło: RS