Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.

Termin spotkania: 20 października 2022 r., godz. 18.00.

Miejsce: sala obrad ratusza, ul. Rynek 1, I piętro.


Więcej informacji: ogłoszenie konsultacji społecznych i projekt kryteriów oceny.